Żadna dziedzina ludzkiej działalności - nawet medycyna - nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka, jak rolnictwo.
Pierre Delbert
Podstawowe informacje dotyczące żywnośći ekologicznej:

OZNAKOWANIE Jak rozpoznać produkt rolnictwa ekologicznego? Jakie oznaczenia powinna zawierać etykieta produktu wytwarzanego metodami ekologicznymi w Polsce?

Znak rolnictwa ekologicznego pojawia się na etykietach żywności pochodzącej od takich producentów, przetwórców lub rolników, którzy spełniają wymagania specjalnej ustawy i posiadają certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej

Na prawidłowo sporządzonej etykiecie produktu ekologicznego powinny znaleźć się:

- nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent (polskie upoważnione jednostki certyfikujące i ich kody zamieszczono na stronie 2),
- napis: "Rolnictwo ekologiczne System kontroli WE" lub "produkt rolnictwa ekologicznego",
- nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy.

Często pojawia się też znak stowarzyszenia rolników ekologicznych (np. Ekoland) lub unijny znak "Rolnictwo Ekologiczne". Tak oznaczona etykieta gwarantuje, że minimum 95% składników produktu pochodzi z upraw ekologicznych, a proces produkcyjny był nadzorowany.

Przeczytaj więcej o tym jak rozpoznać produkt ekologiczny i jakie zalety ma żywność ekologiczna:

Aktualne informacje i ciekawostki dotyczące rolnictwa ekologicznego znaleźć można w serwisie: newsy.biokurier.pl Zapraszamy na strony:
www.stowarzyszenieekoland.pl - Działalność Ekolandu, Bieżące informacje dot. rolnictwa ekologicznego
www.ekoarka.com.pl - Czasopismo dla rolników ekologicznych
www.biokurier.pl - Czasopismo o produktach ekologicznych
www.infobio.pl - Internetowy Informator Rynku Ekologicznego W Polsce
www.rolnictwoekologiczne.org.pl - strona kampanii informacyjnej rolnictwa ekologicznego

ROLNICTWO EKOLOGICZNE, określane również jako: biologiczne, organiczne, biodynamiczne to sposób gospodarowania, w którym stosuje się tylko środki naturalne:
- obornik, komposty, nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz minerały występujące w przyrodzie zamiast nawozów sztucznych,
- metody zapobiegawcze w ochronie roślin, w tym metody biologiczne, środki roślinne i mineralne zamiast syntetycznych pestycydów,
- zwierzętom zapewnia się pasze gospodarskie, ściółkę oraz ruch na świeżym powietrzu.

Gospodarstwa ekologiczne znajdują się w czystym środowisku, co pozwala wykluczyć lub maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia, których źródłem jest przemysł lub drogi szybkiego ruchu.

NATURALNE METODY PRZETWÓRSTWA !

Płody rolne wytworzone bez użycia chemii są przechowywane i przetwarzane w taki sposób, aby nie straciły swoich walorów. W przechowalniach zabronione jest stosowanie syntetycznych pestycydów. Ideą ekologicznego przetwórstwa jest wybór takiej technologii, która w najmniejszym stopniu obniża wartość odżywczą surowca.
Zabronione jest używanie organizmów zmienionych przez inżynierię genetyczną (GMO).
Surowce ekologiczne przetwarza się metodami mechanicznymi, fizycznymi lub fermentacyjnymi, które są znane od stuleci. Wystarczy spróbować kiszonej kapusty, razowego chleba na zakwasie lub świeżego twarogu, by rozpoznać prawdziwy smak.

ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM !

Jakość produktów z atestowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych wynika z ekologicznych metod produkcji oraz warunków czystego środowiska. Ponieważ na żadnym etapie produkcji nie są stosowane środki chemiczne, zakłada się, że otrzymane produkty są wolne od zanieczyszczeń. Są to produkty bogate w naturalne składniki i witaminy, a ich smak można odróżnić od produktów sztucznie "witaminizowanych" i "polepszanych"". O ich wartości nie decydują jednak witaminy, białka, węglowodany i inne składniki ważne dla prawidłowej przemiany materii. Ceniona jest ich wysoka wartość biologiczna, którą dawniej miały produkty naturalne, wytworzone w nieskażonym środowisku.

Mieczysław Babalski